Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zverejnenie publikácie „Poľnohospodársky výhľad OECD – FAO na roky 2023-2032“

17-07-2023

Dňa 6. júla 2023 bola zverejnená spoločná publikácia OECD – FAO s názvom „Poľnohospodársky výhľad OECD – FAO na roky 2023-2032“. Publikácia predstavuje trendy, ktoré budú poháňať svetové potravinové a poľnohospodárske trhy v nasledujúcom desaťročí.

V rámci virtuálneho zverejnenia publikácie vystúpili generálny tajomník OECD Mathias Cormann, generálny riaditeľ FAO QU Dongyu a Marion Jansen, riaditeľka direktoriátu OECD pre obchod a poľnohospodárstvo.

Poľnohospodársky výhľad OECD – FAO na roky 2023-2032 je výsledkom spolupráce OECD a Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Organizácie Spojených národov a poskytuje konsenzuálne hodnotenie desaťročných vyhliadok trhov s poľnohospodárskymi komoditami, rybami a biopalivami na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. Publikácia slúži tiež ako referencia pre analýzu a plánovanie politiky zameranej na budúcnosť .

Prvá kapitola publikácie je zameraná na poľnohospodárske a potravinárske trhy. Opisuje  trendy a vyhliadky, ktoré sa týkajú najviac globálne vyrábaných, spotrebovaných a obchodovaných poľnohospodárskych a rybích komodít. Kapitola opisuje makroekonomické a politické predpoklady, ktoré sú základom prognóz, zdôrazňuje kľúčové zistenia týkajúce sa spotreby, výroby, obchodu a cien týchto komodít na obdobie rokov 2023 až 2032. Očakáva sa, že dopyt po poľnohospodárstve bude v nadchádzajúcom desaťročí rásť pomalšie v dôsledku predpokladaného spomalenia rastu populácie a rastu príjmu na obyvateľa.

Druhá kapitola sa zameriava na jednotlivé svetové regióny a popisuje kľúčové trendy a vznikajúce problémy, ktorým čelí poľnohospodársky sektor v Ázii a Tichomorí, Subsaharskej Afrike, Blízkom východe a Severnej Afrike, Európe a Strednej Ázii, Severnej Amerike a Latinskej Amerike a Karibiku. Zdôrazňuje regionálne aspekty prognóz výroby, spotreby a obchodu na obdobie rokov 2023 až 2032 a poskytuje základné informácie o kľúčových regionálnych problémoch.

Ďalej nasledujú kapitoly podľa jednotlivých komodít, ktoré sú zamerané na: obilniny, olejnaté semená a produkty z olejnatých semien, cukor, mäso, mlieko a mliečne výrobky, ryby a morské plody, biopalivá, bavlnu, iné komodity ako napr. zemianky, tropické ovocie, strukoviny, banány. Výhľad obsahuje aj projekcie očakávaných regionálnych trendov v emisiách skleníkových plynov z poľnohospodárstva a zahŕňa prvé predbežné analýzy potravinového odpadu.

Publikácia v anglickom, alebo francúzskom jazyku je dostupná na tomto webovom odkaze: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc6361en

Webová stránka: https://www.agri-outlook.org/


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood