Facebook Statistics

Bezpečnosť potravín: jednoduchšie pravidlá navrhnuté pre malé podniky

02-03-2017

Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o zverejnení novej tlačovej správy s témou: „Bezpečnosť potravín: jednoduchšie pravidlá navrhnuté pre malé podniky“.

 Viac informácií nájdete aj na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170302

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood