Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Epidémia botulizmu spojená so sušenými, solenými rybami

23-12-2016

Na nemeckých a španielskych úradoch bolo nahlásených šesť prípadov alimentárneho botulizmu spojeného s konzumáciou sušených, solených rýb v novembri a decembri 2016.

EFSA a ECDC spolupracovali na posúdení rozsahu tejto mnohonárodnej epidémie a identifikovaní zdroja infekcie.

Úrady pre bezpečnosť potravín v Španielsku, Nemecku a ďalších krajinách, v ktorých bol príslušný rybací výrobok dodaný zastavili distribúciu produktu a vydali verejné varovanie.

Alimentárny botulizmus je spôsobený konzumáciou nesprávne spracovaných potravín alebo chybným balením. Je to vzácne, ale potenciálne smrteľné ochorenie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)