Facebook Statistics

Eurokomisár Cioloş: Rovnaké podmienky pre všetkých farmárov v Európe sú mojím cieľom

12-04-2011

Na komisára Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Daciana Cioloşa čakal počas jeho dnešnej návštevy Slovenska nabitý program.
Po pracovných raňajkách s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsoltom Simonom sa spoločne presunuli do Holíc pri Dunajskej Strede, kde ich čakala prehliadka miestneho poľnohospodárskeho družstva. V sprievode predsedu družstva Milana Liššáka navštívili vynovené priestory chovu ošípaných a hovädzieho dobytka.
Na pôde družstva sa konalo aj stretnutie komisára Cioloşa so zástupcami slovenskej agrárnej samosprávy. Slovenských farmárov najviac zaujímalo či sa v nadchádzajúcej reforme európskej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) podarí vyjednať rovnaké podmienky pre všetky členské štáty EÚ. Ako skonštatoval komisár, konečná podoba SPP bude ešte predmetom mnohých rokovaní a bude sa formovať pred koncom roka 2012. „Rovnaké podmienky pre všetky členské štáty sú mojím cieľom, no nestačí, aby som si to želal len ja,“ skonštatoval komisár.
Pripomenul, že Komisia sa od roku 2014 bude pokúšať vyrovnávať podmienky v čo možno najkratšom období a zároveň slovenských farmárov vyzval, aby sa zmobilizovali, zorganizovali a využili čerpanie dostupných prostriedkov na maximum, čo by sa v konečnom dôsledku v najbližších siedmich rokoch odzrkadlilo vo zvýšenej produktivite agrosektora.

Návšteva komisára Cioloşa pokračovala pracovným obedom s ministrom Simonom, predsedníčkou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Máriou Sabolovou a podpredsedom výboru Jánom Golianom, nasledovalo rokovanie na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Počas rokovania komisár Cioloş vysoko ocenil pozitívne zmeny v rezorte, ktoré viedli k opätovnému udeleniu plnej akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Témami rokovania bol pripravovaný systém predaja konečnému spotrebiteľovi, s ktorým ho zoznámil minister Simon, ďalej definovanie pojmu „aktívny farmár“ v jednotlivých členských krajinách a na Slovensku a budúcnosť SPP po roku 2013. Ako skonštatoval minister Simon, „aktívny farmár nie je podľa mňa ten, ktorý aktívne čaká na dotáciu“, ale kladie dôraz na produkciu potravín a napomáha vytváraniu zamestnanosti na vidieku. V tejto otázke sa obe strany zhodujú, komisár Cioloş podčiarkol potrebu individuálneho definovania pojmu „aktívny farmár“ v rámci každej členskej krajiny.

Svoju návštevu komisár Cioloş zavŕšil spoločne s ministrom Simonom na tlačovej konferencii.

Poznámka: fotoriport z návštevy nájdete na webe www.mpsr.sk a v oficiálnom facebook profile ministerstva http://www.facebook.com/pages/Ministerstvo-p%C3%B4dohospod%C3%A1rstva-a-rozvoja-vidieka-SR/186970738000439


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood