Facebook Statistics
Značka Kvality

Hydromelioračné kanály ako nástroj boja proti povodniam

20-10-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon 19. októbra navštívil obec Vlčany, aby sa stretol so starostami z Trnavského a Nitrianskeho kraja.

Vlčiansky starosta Július Iván privítal ministra tradične chlebom a soľou.

Minister si prezrel fotografie hydromelioračných kanálov a následne so svojimi hostiteľmi diskutoval o problematike zanedbanej údržby hydromelioračných kanálov, ktoré majú v čase povodní slúžiť ako dôležité preventívne opatrenie. Všetci prítomní sa zhodli na potrebe čeliť povodniam spoločnými silami a zhodnotili všetky dostupné možnosti prevencie voči tejto prírodnej katastrofe.

Minister Simon pripomenul vládou vyčlenených 131 000 EUR na čistenie kanálov, ktoré nielen zdokonalia boj proti povodniam, ale zároveň prispejú k vytvoreniu 250 nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných na dobu 6 mesiacov. Na Slovensku je približne 6000 kanálov, ktorý by potrebovali túto formu údržby, prioritne sa budú budovať a opravovať v obciach bezprostredne ohrozených povodňami.

Všetci prítomní dostali priestor na svoje otázky v záverečnej diskusii.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood