Facebook Statistics
Značka Kvality
Legislatíva, pôda, pozemky

V sekcii sa nachádzajú metodické pokyny pre štátnu správu na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, zoznam ukončených a rozpracovaných projektov, ako aj opatrenia proti drobeniu pozemkov. Nájdete tu Prehľad právnych predpisov vypracovaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uverejnených v Zbierke, ale aj samotné zákony nariadenia, vyhlášky, výnosy, opatrenia a vestníky.


Predbežná informácia pre verejnosť

18-07-2016
o začatí tvorby právnych predpisov Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. za rok 2016

Tvorba právnych predpisov MPRV SR v roku 2016 k 7.6.2016

15-07-2016
Oznámenie o začatí tvorby právneho predpisu na MPRV SR pre zapojenie verejnosti do tohto procesu.

Diagram predbežného pripomienkového konania

18-05-2016
Schéma predkladania materiálov legislatívnej/nelegislatívnej povahy na predbežné pripomienkové konanie

Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2015

12-01-2016
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2015

Oznámenie

22-12-2015
o vydávaní a distribúcii Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2014

31-12-2014
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2014

Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2013

30-12-2013
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2013

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood