Facebook Statistics
Značka Kvality

400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Tibor Hlinka, Mgr. PhD.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-364

Martina Rebrová
sekretárka
Telefón: 52921-239, 59266-366
Fax: 59266-367

410 Odbor legislatívy

Oľga Bosáková, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-406

420 Odbor právny

Martina Hátašová, JUDr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-426


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood