Facebook Statistics
Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

Stúpa starostlivosť o mladé lesné porasty aj výmera lesných pozemkov

12-01-2017
Bratislava, 12.1.2016 – Lepšia starostlivosť o mladé stromčeky, zvýšenie výmery lesných pozemkov, ale aj nárast kalamitnej ťažby, o tom hovorí Zelená správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2015.

LESY SR vysadili tento rok 15 miliónov stromčekov

28-12-2016
Foto: LESY SR vysadili tento rok 15 miliónov stromčekovTakmer 15 miliónov nových stromčekov! Toľko vysadili tento rok lesníci štátneho podniku LESY SR. Väčšina sadeníc bola použitá na obnovu lesa na kalamitných plochách na Kysuciach, v Nízkych Tatrách a v Slovenskom rudohorí.

Rozhodnutie o predčasnej obnove programu starostlivosti o lesy na Lesnom celku Lesy Poltár.

21-12-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje svoje rozhodnutie, ktorým povolilo predčasnú obnovu programu starostlivosti o lesy na Lesnom celku Lesy Poltár.

Neformálne zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo v EÚ

07-12-2016
Zasadnutie sa uskutočnilo v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Cieľom neformálneho stretnutia bolo prediskutovanie aktuálneho stavu a ďalšieho smerovania implementácie stratégie EÚ pre lesy ...Lesy Slovenskej republiky venujú stovky vianočných stromčekov organizáciám starajúcim sa o ľudí

05-12-2016
Foto: Lesy Slovenskej republiky venujú stovky vianočných stromčekov organizáciám starajúcim sa o ľudíŠtátny podnik LESY Slovenskej republiky, patriaci pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obdaruje detské domovy, nemocnice a domovy sociálnych služieb stovkami vianočných stromčekov. Akcia „Stromček pod stromček“ štartuje tento rok v Bratislave.

Bratislavská deklarácia

30-11-2016
V rámci aktivít SK PRES sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR pripravila Neformálne zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo v Európskej únii, ktoré sa uskutočnilo 7.-9.11.2016 v Bratislave,...

Kvóta lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2016/2017

29-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o poľovníctve (č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2016/2017 pre územie Slovenskej republiky.


Na ostrove Sihoť sme začali s výsadbou nových stromov

28-11-2016
Foto: Na ostrove Sihoť sme začali s výsadbou nových stromovZa účasti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej začal štátny podnik LESY SR výsadbu približne šesťsto stromov na bratislavskom ostrove Sihoť. Ide o pôvodný druh topoľa čierneho.AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood