Facebook Statistics
Značka Kvality
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Veľvyslanec Rakúska v SR: Žijeme v zaujímavom období

23-11-2015
Foto: Veľvyslanec Rakúska v SR: Žijeme v zaujímavom obdobíFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Revízia Regionálneho operačného programu koncom roka 2015

16-11-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...

Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

02-09-2015
Foto: Cesty tretej triedy lákajú do Nových SadovFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

17-08-2015
Foto: Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročiaFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

10-08-2015
Foto: Trenčianske hodiny bijú už veselšieFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

06-08-2015
Foto: Hrdinovia z Nového Mesta nad VáhomFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Jelene a medvede z Poľany využívajú eurofondy

28-07-2015
Foto: Jelene a medvede z Poľany využívajú eurofondyFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

S úsmevom prežili horšie časy a dnes inovujú

13-07-2015
Foto:  S úsmevom prežili horšie časy a dnes inovujúFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Kysucký detský les učí zážitkami

07-07-2015
Foto: Kysucký detský les učí zážitkamiFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Snažia sa chrániť stratené generácie

30-06-2015
Foto: Snažia sa chrániť stratené generácieFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Svetoznámy Madách je aj slovenský

10-06-2015
Foto: Svetoznámy Madách je aj slovenskýFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Norok ničí naše vtáctvo

02-06-2015
Foto: Norok ničí naše vtáctvoFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Zelená pre bicykel do Poľska a späť

29-05-2015
Foto: Zelená pre bicykel do Poľska a späťFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood