Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...
Informácie o COVID-19

Vestníky

Vestníky - rok 2020

Vestník čiastka 12/2020 (vystavená 26-06-2020)

Obsah:

13.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8774/2020-620
14.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8778/2020-620
15.
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8779/2020-620

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2020 (vystavená 25-06-2020)

Obsah:

12.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení a individuálne obstaraných aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2020 (vystavená 22-06-2020)

Obsah:

10.
Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2022 – 2030
11.
Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru a pracovnej skupiny pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2022 - 2030

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2020 (vystavená 20-05-2020)

Obsah:

9.
Štatút Skupiny poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2020 (vystavená 15-05-2020)

Obsah:

8.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2020 (vystavená 29-04-2020)

Obsah:

7.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2020 a priloha.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2020 (vystavená 29-04-2020)

Obsah:

6.
Štatút banky semien lesných drevín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2020 (vystavená 05-03-2020)

Obsah:

5.
Kalendár veľtrhov a výstav 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2020 (vystavená 26-02-2020)

Obsah:

4.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol
 
na úseku úradnej kontroly potravín a kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej
 
oblasti na obdobie od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2020 (vystavená 14-02-2020)

Obsah:

3.
Štatút Rady Ministerstva pôdohospodárstsva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
pre zabezpečenie prístupu k potravinám vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva
 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 5501/2020-820

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2020 (vystavená 31-01-2020)

Obsah:

2.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2019 a koeficientu úhrady
 
finančnej disciplíny – dodatok č. 1 (č. 3470/2020)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2020 (vystavená 21-01-2020)

Obsah:

1.
Štatút Pracovnej skupiny pre tvorbu Návrhu opatrení na zabezpečenie obnovy
 
a rozvoja hydromeliorácií v kontexte prebiehajúcej klimatickej zmeny na Slovensku
 
vydaný rozhodnutím ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
 
republiky číslo 5084/2020-510

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)