Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


DMU Danmarks Miljoundersogelser
Dánska organizácia pre výskum životného prostredia
DOC(USA) Department of Commerce
Ministerstvo obchodu
DOE Department of Environment
ministerstvo životného prostredia
DPA(Nemecko) Deutsche Pressagentur
Nemecká tlačová agentúra
DPSP Dairy Price Support Programm
program na podporu cien mlieka
DSPC Danish Scientific Pig Centre
Dánske výskumné centrum ošípaných
DTF Dairy Trade Federation
federácia obchodu s mliekom
DWD(Nemecko) Deutscher Wetterdienst
Nemecký národný meteorologický úrad

« 28 records, 2 pages, current page 2 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood