Facebook Statistics
Značka Kvality


Európska medziškolská súťaž

11-03-2014
– Nakupovanie cez internet: „Získajte dostatok informácií na správne rozodnutia.“


Neoznačené arašidy na sušienkach pôvodom z Turecka

28-06-2013
Prostredníctvom Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) prišlo varovné oznámenie, zaslané Európskej komisii z Českej republiky,...

Odborný seminár pre spotrebiteľskú verejnosť pod názvom „Bezpečnosť potravín a spotrebiteľ“

11-04-2013
Foto: Odborný seminár pre spotrebiteľskú verejnosť pod názvom „Bezpečnosť potravín a spotrebiteľ“Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA – MPRV SR v spolupráci so ŠVPS SR, ÚVZ SR a Spotrebiteľským inštitútom usporiadali dňa 04.04. 2013 v Bratislave seminár „Bezpečnosť potravín a spotrebiteľ“.
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011

23-11-2011
22.11.2011 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom…


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood