Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Archív tlačových správ

Vtáčiu chrípku sme zvládli, ochránili sme komerčné chovy a spotrebiteľov

07-06-2017

Napriek nebývalému rozšíreniu vtáčej chrípky v Európe a na Slovensku sa nám podarilo uchrániť pred nákazou komerčné chovy a zabrániť dodaniu produktov z nakazených zvierat do predaja. Mimoriadne núdzové opatrenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR sa vyšplhali až do výšky 583 400 eur. Pokrytie týchto nákladov dnes schválila vláda.

  • Ochránené chovy domácej hydiny vďaka mimoriadnym opatreniam
  • 11 ohnísk vtáčej chrípky v chovoch a 58 pozitívnych prípadov u voľne žijúcich vtákov
  • 583 400 € - náklady spojené s opatreniami

„Zabránenie šírenia nákazy do domácich chovov hydiny a ochrana verejného zdravia si vyžiadali mimoriadne núdzové opatrenia. Využili sme všetky možnosti, aby sme ochránili zdravie našich občanov, ale aj našich zvierat. Pracovníci štátnej veterinárnej a potravinovej správy reagovali na všetky podnety od občanov a vykonali množstvo laboratórnych testov. Podarilo sa nám tak uchrániť komerčné chovy a zároveň zabrániť, aby sa produkty z nakazených zvierat dostali do predaja,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Náklady spojené s mimoriadnou situáciou v súvislosti s vtáčou chrípkou stáli 583 400 €. Medzi najdôležitejšie a zároveň najnákladnejšie opatrenia patrilo zriadenie nepretržitej laboratórnej diagnostiky, zber uhynutých zvierat a ich likvidácia. Zriadené boli aj pohotovostné služby na regionálnych veterinárnych a potravinových správach pre riadenie rizika v ohnisku nákazy, vydávanie veterinárnych opatrení pre chovateľov hydiny a obyvateľstvo na zamedzenie šírenia nákazy v okruhu 3 km (pásmo ochrany) a 10 km (pásmo dohľadu). Agrorezort a ŠVPS zároveň informovali ministerstvá, chovateľov, samosprávy, ornitológov, združenia na ochranu zvierat, poľovníkov, zdravotníkov, záchranne zložky i kafilérie.

„Chcem sa poďakovať všetkým veterinárnym pracovníkom za množstvo poctivej práce, ktorú odviedli. Podarilo sa nám vyvarovať hromadnému utrácaniu hydiny, ako sa to stalo napríklad v Maďarsku, či v Českej republike,“ dodala G. Matečná.

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie, prenášané najmä voľne žijúcimi vodnými sťahovavými vtákmi. Medzi členskými štátmi EÚ ohlásilo prvý potvrdený prípad jej vysokopatogénnej formy (HPAI subtyp H5N8) ako prvé Maďarsko (28. 10. 2016). Prvé ohnisko HPAI H5N8 na Slovensku bolo potvrdené 29. 12. 2016 v drobnochove hydiny v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Celkovo (k 20. 4. 2017) bolo potvrdených 11 ohnísk vtáčej chrípky v chovoch a 58 pozitívnych prípadov u voľne žijúcich vtákov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)