Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

28-04-2009
na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra, Zvolen.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra

23-04-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany

23-04-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie...

Oznámenie výsledku výberového konania

31-03-2009
na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p. Bratislava

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen

25-03-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen.

Oznámenie výsledku výberového konania

25-03-2009
na funkciu riaditeľa Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho SKTC – 106 Rovinka

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC – 106 Rovinka

27-02-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC – 106 Rovinka.

Vyhlásenie výberového konania

20-02-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava.

Oznámenie výsledku výberového konania

28-01-2009
na funkciu člena dozornej rady š. p. Hydromeliorácie Bratislava.

Výberové konanie na funkciu člena dozornej rady štátneho podniku Hydromeliorácie so sídlom v Bratislave

15-12-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady štátneho podniku Hydromeliorácie so sídlom v Bratislave.

Oznámenie výsledku výberového konania

10-12-2008
na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Oznámenie výsledkov výberového konania

04-12-2008
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledky výberových konaní, ktoré sa konali 02. 12. 2008.

Výberové konanie na funkciu námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku - Národné lesnícke centrum Zvolen

26-11-2008
Výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca vo funkcii: námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku, Národné lesnícke centrum Zvolen