Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

14-11-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Oznámenie výsledku výberového konania

28-10-2008
na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

21-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

21-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava

21-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava.

Výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava

21-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava.


Oznámenie výsledku výberového konania

01-10-2008
na funkciu riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik

Člen DR Závodisko, š. p. - oznámenie výsledku výberového konania

22-09-2008
Dňa 22. 09. 2008 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava. Žiadny z pozvaných uchádzačov sa ...

Výberové konanie

16-09-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik...

Oznam o vyhlásení výberového konania

21-08-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik...

Oznámenie výsledku výberového konania

22-04-2008
Na základe ustanovenia § 5 odst. 6 zákona č. 552/2003 Zb. z. o výkone práce vo verejnom záujme oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici,...