Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

02-08-2016
Centrum európskych projektov v súčinnosti s Ministerstvom rozvoja Poľskej republiky ako Riadiacim orgánom, Spoločným technickým sekretariátom v Krakove a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ...

Oznámenie výsledku výberového konania

28-07-2016
Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, ktoré sa konalo dňa 25.07.2016.

Oznámenie výsledku výberového konania

28-07-2016
Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Plemenárske služby SR, ktoré sa konalo dňa 26.07.2016.

Výberové konanie na riaditeľa Agrokomplexu vyhral Mário Dinga

20-07-2016
Foto: Výberové konanie na riaditeľa Agrokomplexu vyhral Mário DingaBratislava, 20. júl 2016 – Novým riaditeľom štátneho podniku Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, bude Mário Dinga, ktorý zvíťazil vo výberovom konaní, ktoré sa konalo 19. júla 2016.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

06-06-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

06-06-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

06-06-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

19-05-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.

Oznámenie výsledku výberového konania

18-11-2015
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra, ktoré sa konalo 9. novembra 2015.

Výberové konanie

16-10-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen.

Výberové konanie

12-08-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu ...

Výberové konanie

21-05-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood