Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

25-03-2009
na funkciu riaditeľa Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho SKTC – 106 Rovinka

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC – 106 Rovinka

27-02-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC – 106 Rovinka.

Vyhlásenie výberového konania

20-02-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava.

Oznámenie výsledku výberového konania

28-01-2009
na funkciu člena dozornej rady š. p. Hydromeliorácie Bratislava.

Výberové konanie na funkciu člena dozornej rady štátneho podniku Hydromeliorácie so sídlom v Bratislave

15-12-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady štátneho podniku Hydromeliorácie so sídlom v Bratislave.

Oznámenie výsledku výberového konania

10-12-2008
na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Oznámenie výsledkov výberového konania

04-12-2008
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledky výberových konaní, ktoré sa konali 02. 12. 2008.

Výberové konanie na funkciu námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku - Národné lesnícke centrum Zvolen

26-11-2008
Výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca vo funkcii: námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku, Národné lesnícke centrum Zvolen

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

14-11-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Oznámenie výsledku výberového konania

28-10-2008
na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

21-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

21-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava

21-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood