Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Novým generálnym riaditeľom Lesov SR sa stal Peter Morong

01-04-2015
Foto: Novým generálnym riaditeľom Lesov SR sa stal Peter MorongNovým generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy SR sa dnes stal Peter Morong, ktorý doteraz pôsobil na poste výrobno–technického riaditeľa. Do funkcie ho vymenoval minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Šéf rezortu z tejto funkcie k 31. marcu odvolal doterajšieho generálneho riaditeľa Ctibora Határa...

Oznam

02-03-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Výberové konania do Panela expertov na vysokej úrovni pri Výbore OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť (HLPE)

13-01-2015
V októbri 2009 bol vytvorený Panel expertov na vysokej úrovni pre potravinovú bezpečnosť a výživu (HLPE) ako podporné teleso pre Výbor OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť (CFS). Panel produkuje správy na témy zadané výborom CFS, kde hodnotí aktuálny stav potravinovej bezpečnosti a výživy, poskytuje nezávislú analýzu, identifikuje hlavné problémy a navrhuje opatrenia pre členov CFS...

Oznámenie výsledku výberového konania

22-12-2014
Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 17.12.2014 na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.

Oznam

11-11-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.

Oznámenie výsledku výberového konania

29-09-2014
Na základe § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu so sídlom v Dolnom Kubíne, ktoré sa konalo 23. 09. 2014.

Vyhlásenie výberového konania

17-09-2014
Kancelária predsedu vlády, Spoločný technický sekretariát v Maďarsku v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlasuje výberové konanie ...

Vyhlásenie výberového konania

16-09-2014
Centrum európskych projektov v súčinnosti s Ministerstvom infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky, Spoločným technickým sekretariátom v Krakove a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

Oznámenie výsledku výberového konania

28-08-2014
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, š. p., ktoré sa konalo 26.08.2014.

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne

17-07-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne.

Oznámenie výsledku výberového konania

08-07-2014
na funkciu člena dozornej rady š.p. Národný žrebčín Topoľčianky

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik

02-07-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik.

Oznámenie výsledku výberového konania

27-06-2014
na funkciu generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood