Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie


Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

10-09-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

17-07-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013 v spolupráci s Národným orgánom, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, vyhlasuje výzvu na predkladanie životopisov uchádzačov na uvoľnené pracovné miesto v rámci Spoločného technického sekretariátu...

Oznámenie výsledku výberového konania

16-07-2013
na funkciu riaditeľa Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04-06-2013
Riadiaci orgán – Národná rozvojová agentúra Maďarska v súčinnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výberové konania...

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06-05-2013
Centrum európskych projektov v súčinnosti s Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky, Spoločným technickým sekretariátom v Krakove a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra

15-04-2013
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra, ktoré sa konalo 10. apríla 2013.

Vyhlásenie výberového konania

05-04-2013
na pozíciu: Programový manažér

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka

12-03-2013
Na základe § 5 ods. 6) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka, ktoré sa konalo 5. marca 2013...


Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre

31-01-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre.

Oznámenie výsledku výberového konania

26-10-2012
Na základe § 5 ods. 6) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood