Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu člena Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik so sídlom v Banskej Štiavnici

23-07-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik so sídlom v Banskej Štiavnici.

Oznámenie výsledku výberového konania

29-06-2010
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby, Nitra...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra

25-05-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra.

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa š. p. Komárňanské pekárne a cukrárne, Komárno

23-02-2010
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 22. 02. 2010 na funkciu riaditeľa š. p. Komárňanské pekárne a cukrárne, Komárno.

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho

23-02-2010
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave

27-01-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Komárňanské pekárne a cukrárne so sídlom v Komárne

13-01-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Komárňanské pekárne a cukrárne so sídlom v Komárne.

Oznámenie výsledku výberového konania

07-01-2010
Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p. Bratislava.

Oznámenie výsledku výberového konania

15-12-2009
na funkciu riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka, Nitra

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava

23-11-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre

23-11-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre.

Oznámenie výsledku výberového konania

01-10-2009
na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood