Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Termín verejného odpočtu: 22. mája 2012 so začiatkom o 9:00 hod., Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied Nitra, Hlohovská 2, 949 01 Nitra
Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín verejného odpočtu: 23. mája 2012 o 10:00 hod. v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, Dobrovičova 9, Bratislava.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: 29.5.2012, 11.30 hod.,MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava. Zasadačka č. 506
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 16. máj 2012 (streda), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie), o 09,00 hod.

Príspevkové organizácie

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Termín verejného odpočtu: Verejný odpočet CVRV Piešťany sa uskutoční 18. mája 2012 so začiatkom o 9:00 hod. v malej zasadačke CVRV Piešťany, Bratislavská cesta 122, 921 01 Piešťany
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Termín verejného odpočtu: 15.5.2012, 9.00hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, zasadačka 1. poschodie
Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 22. mája 2012 so začiatkom o 13:00 hod., Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: dňa 21. mája 2012 o 09,00 hod., v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 25.mája 2012, 10.00 hod., zasadačka Štátnych lesov Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Termín verejného odpočtu: 29.5.2012, 14.00 hod., MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava Zasadačka č. 506
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Termín verejného odpočtu: 23.5.2012, 9.00 hod., MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava Zasadačka č. 506
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Termín verejného odpočtu: 23.5.2012, 11.30 hod., MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava Zasadačka č. 506
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
Termín verejného odpočtu: 16. máj 2012 (streda), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie), o 10,30 hod.
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Termín verejného odpočtu: Verejný odpočet VÚEPP sa uskutoční 9. mája 2012 o 10:00 hod., na Trenčianskej 55, v Bratislave, v zasadačke na 3. poschodí.
Výskumný ústav potravinársky
Termín verejného odpočtu: 22. mája 2012 (utorok) o 10.00 hod., Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná ul. č. 4., Bratislava, v zasadačke na 7. poschodí
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Termín verejného odpočtu: dňa 11. mája 2012 v čase od 9:00 hod. vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy na Gagarinovej ulici č. 10 vo veľkej zasadacej miestnosti

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood