Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Termín verejného odpočtu: Verejný odpočet Agentúry SAPV sa uskutoční 23. mája 2013 so začiatkom o 9:00 hod. Miesto konania: Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied Nitra Hlohovská 2, 949 01 Nitra
Plemenárska inšpekcia SR
Termín verejného odpočtu: 22. mája 2013 o 11.00 hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zasadačka na 1. poschodí
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: 23. mája 2013 o 08.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 17. máj 2013 (piatok), od 9.00 do 10.00 hod., Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, zasadačka – Pavilón A

Príspevkové organizácie

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Termín verejného odpočtu: 15. máj 2013 (streda), od 11.00 do 12.00 hod., Centrum výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany, zasadačka
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Termín verejného odpočtu: 22. mája 2013 o 09.00 hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zasadačka na 1. poschodí
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Termín verejného odpočtu: 23. mája 2013 o 15.45 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: Verejný odpočet Múzea vo sv. Antone sa uskutoční 23. mája 2013 so začiatkom o 11:30 hod. Miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: 3. mája 2013 o 10:00 hod., v Národnom lesníckom centre, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, v zasadačke
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 24 . máj 2013 (piatok), od 9.00 do 10.00 hod., ŠL TANAP, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Tatranská Lomnica, zasadačka
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Termín verejného odpočtu: 23. mája 2013 o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Termín verejného odpočtu: 23. mája 2013 o 10.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
Termín verejného odpočtu: 23. mája 2013 o 14.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Termín verejného odpočtu: 23. mája 2013 o 11.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
Termín verejného odpočtu: 14. máj 2013 (utorok), od 9.00 do 10.00, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, 900 41 Rovinka, zasadačka
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Termín verejného odpočtu: 7. mája 2013 o 10.00 hod., Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Trenčianska 55, Bratislava, zasadačka na 3. poschodí
Výskumný ústav potravinársky
Termín verejného odpočtu: 29. mája 2013 o 09.00 hod., Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, Bratislava, zasadačka na 8. poschodí
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Termín verejného odpočtu: 14. mája 2013 o 10.00 hod., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, veľká zasadacia miestnosť

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood