Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Termín verejného odpočtu:  21. máj 2014 (streda), od 10:40 do 11:30 hod., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Plemenárska inšpekcia SR
Termín verejného odpočtu: 21. máj 2014 (streda), 13.00 hod., Miesto konania verejného odpočtu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra Hlohovecká 2, Lužianky, zasadačka 1. poschodie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2014 (utorok), o 10.00 hod., Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 9, Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2014 (utorok), 8.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 14. máj 2013 (streda), od 9.00 do 10.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 305 (3. poschodie)

Príspevkové organizácie

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Termín verejného odpočtu: 21. máj 2014 (streda), od 9:30 do 10:30 hod., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Termín verejného odpočtu:  21. máj 2014 (streda), od 11:40 do 12:40 hod., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2014 (utorok), 10.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu:  Verejný odpočet Múzea vo sv. Antone sa uskutoční 23. mája 2014 (piatok) so začiatkom o 10:30 hod. Miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: 23. máj 2014 (piatok), od 9.00 do 10.00 hod., Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, zasadačka
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 30. máj 2014 (piatok), od 9.00 do 10.00 hod., ŠL TANAP, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Tatranská Lomnica, zasadačka
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2014 (utorok), 12.00 hod., Miesto konania verejného odpočtu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2014 (utorok), 12.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2014 (utorok), 12.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2014 (utorok), 12.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
Termín verejného odpočtu:  27. máj 2014 (utorok) od 13:15 do 14:15, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Termín verejného odpočtu: 27. máj 2014 (utorok) od 10:40 do 11:40, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Výskumný ústav potravinársky
Termín verejného odpočtu: 27. máj 2014 (utorok) od 9:30 do 10:30, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Termín verejného odpočtu:  27. máj 2014 (utorok) od 11:45 do 12:45, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood