Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Plemenárska inšpekcia SR
Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín verejného odpočtu: Verejný odpočet sa bude konať dňa 29.mája 2017 o 11.00 hod. Miesto konania: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 9, Bratislava.
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 22. máj 2017 (pondelok), o 11:00 hod, Miesto konania: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, pavilón A, Matúškova 21, Bratislava
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 26. máj 2017 (piatok) o 10:00 hod., Miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone 969 72 Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: 31. máj 2017 (streda), o 10:00 hod, Miesto konania: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Termín verejného odpočtu: 23. máj 2017 (utorok) o 10:00 v NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Trenčianska 55, 824 80 Bratislava
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 24. máj 2017 (streda), o 9.00 hod, Miesto konania : budova Štátnych lesov Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, 059 60 Tatranská Lomnica 66, zasadačka.
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood