Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2021


Príspevkové organizácie

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Termín verejného odpočtu: 

Termín verejného odpočtu Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2021: 30. marca 2022 (streda) v čase od 09:00 do 09:30 hod elektronickou formou prostredníctvom aplikácie Zoom.

Link na pripojenie:

https://us06web.zoom.us/j/83851534865?pwd=c0ZGM1EvVTZIbmpySGFsRzVjQjREdz09

Meeting ID: 831 7043 1782
Passcode: 884843

Verejný odpočet bude prebiehať zverejnením dokumentov na webovom sídle MPRV SR a príslušnej organizácie:

Na prípadné otázky novinárov a verejnosti bude odpovedať príslušná organizácia. Kontaktný email: [email protected].

Verejný odpočet je limitovaný časový harmonogramom, ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky zo strany zúčastnených organizácií, odpovede budú zaslané do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 

27. máj 2022 (piatok), o 10:00 hod, Miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Termín verejného odpočtu: 

Termín konania: 25. máj 2022 (streda) o 13:00,

Miesto konania: NPPC –Trenčianska 55,  824 80 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood