Facebook Statistics
Značka Kvality

Koronavírus

V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: [email protected]

Prenáša sa Covid-19 potravinami a predmetmi?

26-03-2020
Foto: Prenáša sa Covid-19 potravinami a predmetmi?Vo všeobecnosti nie sú ľudské koronavírusy na suchých povrchoch zvlášť stabilné. K inaktivácii v suchých podmienkach zvyčajne dochádza v priebehu niekoľkých hodín až niekoľkých dní.

Mýty súvisiace s pandémiou Covid-19​

26-03-2020
Foto: Mýty súvisiace s pandémiou Covid-19​Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti s pandémiou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2, vyvracia viaceré nepodložené MÝTY.

Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!

17-03-2020
Foto: Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!V nadväznosti na preventívne opatrenia, súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19), prijalo od dnešného dňa MPRV SR interné opatrenia.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood