Facebook Statistics
Informácie o COVID-19


Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-02-2017
Názov predmetu zákazky:
Tvorba, tlač a distribúcia informačnej brožúry

VYHLÁŠKA č. 343/2016 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 8.decembra 2016 o niektorých výrobkoch z mlieka

08-02-2017
Foto: VYHLÁŠKA č. 343/2016 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 8.decembra 2016 o niektorých výrobkoch z mliekaCieľom znenia je ustanoviť požiadavky na výrobu a na dovoz niektorých výrobkov z mlieka, na manipuláciu s nimi, ako aj na ich uvádzanie na trh. Ide o výrobkové skupiny mliečnych výrobkov, ktoré nie sú ošetrené predpismi EÚ.


Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-02-2017
Názov predmetu zákazky:
Zálohovací software