Facebook Statistics

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-01-2017
Názov predmetu zákazky:
Zakúpenie a dodanie podložky pod kolieskové kreslá/stoličky do AB v Prievidzi

Výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií MPRV SR

18-01-2017
Výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sa konalo 17. januára 2017...Ďalšie ohnisko vtáčej chrípky potvrdené v Hornej Krupej pri Trnave

17-01-2017
Bratislava/Trnava, 17. 1. 2017 - Tretie ohnisko HPAI subtypu H5 u domácej hydiny na Slovensku bolo potvrdené v obci Horná Krupá v okrese Trnava. Ide o súkromný úžitkový drobnochov sliepok nosníc a kačíc pre vlastnú potrebu.

Panel NDA – Pripomienkové konania

17-01-2017
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín spustil pripomienkové konanie k návrhu vedeckej a technickej príručky k príprave a prezentácii žiadostí na autorizáciu kojeneckej a následnej výživy vyrábanej z proteínových hydrolyzátov.

Pripomienkovanie vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre vitamín K

16-01-2017
Panel EFSA pre výživové produkty, výživu a alergény (NDA) vypracoval na základe požiadavky Európskej komisie návrhy výživových referenčných hodnôt pre vitamín K. Panel vo svojom vedeckom stanovisku venovanom DRVs vitamínu K uvádza výživové referenčné hodnoty pre fylochinónovú a menachinónovú formu vitamínu K.Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood