Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Odborný radca – Kancelária vedúceho služobného úradu

02-03-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)