Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber podľa §17 ods. 3, písm. c) na funkciu: Štátny radca – Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce

08-02-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)