Facebook Statistics

Oznámenie o plánovanom vyhlásení výzvy pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností z PRV SR 2014-2020

18-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 oznamuje ...Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“

16-11-2016
Piešťany, 1. 12. 2016 - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany organizuje v spolupráci so Slovak No -Till Club Piešťany pri príležitosti roku 2016 ...

Oznámenie o zrušení výzvy č. 1/2015

16-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje ...Slovenské predsedníctvo dosiahlo v boji proti nekalým obchodným praktikám na celoeurópskej úrovni významný posun

15-11-2016
Foto: Slovenské predsedníctvo dosiahlo v boji proti nekalým obchodným praktikám na celoeurópskej úrovni významný posunSpráva pracovnej skupiny pre poľnohospodárske trhy navrhuje celoeurópsku legislatívu proti nekalým obchodným praktikám. Správa podporuje prioritu slovenského predsedníctva v oblasti poľnohospodárstva.

Slováci doviedli Európu ku kompromisu: Dohoda o kvótach pre hlbokomorský rybolov bola po rokoch schválená jednohlasne všetkými členskými krajinami

15-11-2016
Slovenská agrárna diplomacia dosiahla ďalší významný úspech. Na pondelkovom rokovaní pod vedením ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej prvýkrát po šiestich rokoch Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo schválila kvóty pre hlbokomorský rybolov jednohlasne. Ministri sa okrem toho zaoberali aj nákazami zvierat a vtáčou chrípkou.

Forest Europe
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood