Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Agrorezort má nové vedenie

26-10-2023
Foto: Agrorezort má nové vedenieNovovymenovaný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Richard Takáč posilňuje tím svojich najbližších spolupracovníkov. Dnešným dňom sa funkcie ujme nová generálna tajomníčka služobného úradu (GTSÚ) agrorezortu, ktorou je JUDr. Kristína Vavríková. Novým štátnym tajomníkom sa stal Ing. Vladimír Vnuk. Obaja majú bohaté skúsenosti zo štátnej správy aj rezortu pôdohospodárstva, ktoré sú predpokladom opory pre ministra Takáča.

Záverečné rokovanie ministra Bíreša na Rade ministrov sa zameralo na viaceré kľúčové témy, vrátane dovozov poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny

25-10-2023
Foto: Záverečné rokovanie ministra Bíreša na Rade ministrov sa zameralo na viaceré kľúčové témy, vrátane dovozov poľnohospodárskej produkcie z UkrajinyMinister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Jozef Bíreš sa dňa 23. októbra 2023 v Luxemburgu zúčastnil na zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Išlo o jeho poslednú účasť na rokovaní tejto formácie Rady ministrov vo funkcii ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerky a ministri poľnohospodárstva členských štátov EÚ sa počas rokovania venovali viacerým dôležitým témam, medzi ktoré patrili snaha o zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, problematika potravinového odpadu a plytvania potravinami, ako aj situácia na poľnohospodárskych trhoch v dôsledku invázie na Ukrajinu.

Minister Bíreš splnil, čo sľúbil

20-10-2023
Foto: Minister Bíreš splnil, čo sľúbilJozef Bíreš bol do funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako člen úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora, vymenovaný prezidentkou Zuzanou Čaputovou 15. mája 2023. Najväčšou výzvou v čase jeho nástupu do funkcie bolo pokračovať v transformácii Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a začať ozdravný proces v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Za kľúčové považoval nájsť spoločné riešenie Slovenska a Európskej únie, súvisiace s vojnou na Ukrajine, s cieľom ochrániť slovenský trh s poľnohospodárskymi komoditami, zdravie občanov a zmierniť negatívne dôsledky potravinovej inflácie. Zameral sa na audit vedecko výskumnej základne, legislatívne pripravil rizikový fond a do medzirezortného pripomienkového konania posunul aj Národný lesnícky program SR.

Závery z konferencie “Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“

13-10-2023
Foto: Závery z konferencie “Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“ V dňoch 9.-11. októbra 2023 sa uskutočnila v Lesnici na Pieninách konferencia pod názvom „Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“, ktorú organizoval Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky /SZVTA/, pod záštitou MPRV SR a v spolupráci so SPU v Nitre a VIPA na Slovensku. Konferencia sa niesla v duchu motta „Prosperujúci vidiek - silný štát“.

Výzva ministra Bíreša poľnohospodárom

05-10-2023
Foto: Výzva ministra Bíreša poľnohospodárom Rezort pôdohospodárstva prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v týchto dňoch finalizuje administráciu žiadostí o priame platby a žiadostí o nenávratné finančné príspevky v prípade projektových výziev na modernizáciu poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. Bez súčinnosti žiadateľov však PPA nemôže peniaze zasielať ani tým, ktorí si už povinnosti voči PPA splnili.

Odštepný závod Ulič sa zväčšil o Lesnú správu v Ubli

02-10-2023
Foto: Odštepný závod Ulič sa zväčšil o Lesnú správu v UbliOdštepný závod š. p. LESY SR Ulič (OZ Ulič) sa od 1. októbra 2023 rozrástol o 5 700 ha, ktoré spravuje Lesná správa v Ubli. Vďaka tomu bude ekonomicky udržateľný a zachová sa aj chov dojníc, ktorý závod zdedil po zrušenom Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič (LPM).

Ministri členských krajín V4 rokovali s ukrajinským ministrom o dovoze agrokomodít z Ukrajiny

26-09-2023
Foto: Ministri členských krajín V4 rokovali s ukrajinským ministrom o dovoze agrokomodít z UkrajinyAktuálna situácia na poľnohospodárskych trhoch, ako aj fragmentácia politík súvisiacich s lesmi na úrovní EÚ boli hlavnými témami konferencie ministrov poľnohospodárstva V4, ktorá sa uskutočnila 26. septembra v Znojme. Zasadnutie bolo realizované v rozšírenom formáte za online účasti ukrajinského ministra agrárnej politiky a potravinárstva M. Solskyiho.

Minister Bíreš odovzdal štafetu európskej výročnej konferencie „Mier a poľnohospodárstvo“ Nemecku

22-09-2023
Foto: Minister Bíreš odovzdal štafetu európskej výročnej konferencie „Mier a poľnohospodárstvo“ NemeckuVo štvrtok 22. septembra 2023 sa v Modre pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v súčinnosti s Asociáciou „Chlieb mieru“ sídliacou v Berlíne uskutočnila Európska výročná konferencia „Mier a poľnohospodárstvo“. Výročnej konferencii predsedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš. Dôležitá bola aj účasť štátnej tajomníčky Spolkového ministerstva výživy a potravinárstva Nemecka Claudie Müller, ako zástupkyne patróna projektu „Chlieb mieru“, ktorý od roku 2014 spája 12 členských štátov EÚ a jeho hlavným cieľom je zachovanie a ochrana mieru v Európe a vo svete, a zároveň zabezpečenie udržateľného poľnohospodárstva.

Kompenzácie pestovateľom pšenice vyplatí agrorezort automaticky

19-09-2023
Foto: Kompenzácie pestovateľom pšenice vyplatí agrorezort automatickyMimoriadnu podporu pre domácich pestovateľov pšenice, ktorí utrpeli straty pre zvýšený dovoz tejto komodity z Ukrajiny, vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) do konca roka 2023 automaticky. PPA na to využije evidenciu plôch v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS), na ktorých sa v roku 2022 pestovala pšenica.

Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

14-09-2023
zdroj: SAŽPJedinečná poloha umocnená unikátnymi odľahlými osadami, mariánske pútnické miesto Živčáková, náučný chodník Bylinková lekáreň aj obecná včelnica. Kysucká obec Korňa sa právom stala Dedinou roka 2023. Predurčili ju k tomu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v rámci rozvoja cestovného ruchu. Vyhlasovateľmi národného ocenenia Dedina roka sú od roku 2001 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je partnerom a členom hodnotiacej komisie.

Minister Jozef Bíreš ocenil prácu poľovníkov

04-09-2023
Foto: Minister Jozef Bíreš ocenil prácu poľovníkovUplynulý víkend ( 2. a 3. 9. 2023) sa v areáli Múzea vo Svätom Antone konal už 31. ročník Celoslovenských poľovníckych slávností, širokej verejnosti známych ako Dni sv. Huberta. Vyhľadávanú dvojdňovú oslavu s bohatým náučným sprievodným programom otvoril v sobotu predpoludním minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš. Po slávnostnom príhovore udelil rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré sa významnou mierou aj praktickou činnosťou zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva.

Minister Jozef Bíreš udelil ceny Zlatý kosák v kategórii živočíšna výroba

21-08-2023
Foto: Minister Jozef Bíreš udelil ceny Zlatý kosák v kategórii živočíšna výrobaPredposledný deň 48. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex priniesol oceňovanie najlepších exponátov v kategórii živočíšna výroba a vyhodnotenie šampiónov 16. Národnej výstavy hospodárskych zvierat.

Aj na tohtoročnom Agrokomplexe boli ocenené osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj agrosektora

18-08-2023
Foto: Aj na tohtoročnom Agrokomplexe boli ocenené osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj agrosektoraOceňovanie mimoriadnych osobností, ktoré sa svojou odbornou, neraz celoživotnou prácou zaslúžili o rozvoj pôdohospodárstva či potravinárstva, bolo súčasťou tohtoročného 48. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex. Minister Jozef Bíreš udelil vo štvrtok na slávnostnom galavečere 27 rezortných vyznamenaní, 5 špeciálnych cien ministra a spolu s NÁRODNÝM VÝSTAVISKOM agrokomplex, š. p. udelil 8 ocenení Zlatý kosák vystavovateľom v kategóriách veda a výskum a rastlinná výroba a mechanizácia.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood