Facebook Statistics

Tlačové správy

Vláda vymenovala nového štátneho tajomníka MPRV SR

19-01-2022
Foto: Vláda vymenovala nového štátneho tajomníka MPRV SRMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať nového štátneho tajomníka. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan. Od 1. februára sa funkcie ujme Martin Kováč, ktorý strieda na tejto pozícii Milana Kyseľa.

Minister Vlčan v Bruseli rokoval o aktuálnej situácii na trhu a v medzinárodnom obchode

17-01-2022
Foto: Minister Vlčan v Bruseli rokoval o aktuálnej situácii na trhu a v medzinárodnom obchodeV pondelok 17.1.2022 sa v Bruseli uskutočnilo prvé zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH v rámci francúzskeho predsedníctva. Ministri diskutovali o aktuálnej situácii na trhu, ktorú v súčasnosti ovplyvňujú najmä vysoké ceny palív a energií, ako aj rekordné ceny krmív. Slovensko, ktoré zastupoval minister Samuel Vlčan, sa počas zasadnutia pridalo k výzve Českej republiky, ktorá opätovne upozornila na kritickú situáciu na trhu s bravčovým mäsom a vyzvala Komisiu na prijatie opatrení zameraných na pomoc sektoru. Slovensko v tejto súvislosti vidí riešenie najmä v pomoci mikro, malým a stredným podnikom, ktorých zánik by ohrozil aj dosahovanie cieľov stratégie Z farmy na stôl.

Do konca marca môžu výrobcovia potravín registrovať svoje produkty

14-01-2022
Foto: Do konca marca môžu výrobcovia potravín registrovať svoje produktyOd začiatku roka 2022 je zriadený Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín. Ide o informačný systém a zároveň marketingový nástroj, ktorý môže zviditeľniť v ňom registrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a taktiež môže podporiť predaj v ňom registrovaných potravín a prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Agrorezort podporil vyše 94 % chovov ošípaných historicky najvyššou sumou

05-01-2022
Foto: Agrorezort podporil vyše 94 % chovov ošípaných historicky najvyššou sumouMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) trvá na tom, že celý proces pri nedávno realizovanej mimoriadnej dotácii v sektore ošípaných bol správne nastavený. Nedošlo k žiadnemu zásahu, ktorý by spochybňoval objektívnosť celého postupu. Vedenie agrorezortu sa preto na základe faktov, ktoré kontrola priniesla, zásadne ohradzuje voči niektorým z kontextu vytrhnutým informáciám, ktoré boli publikované v posledných dňoch. Ministerstvo pod vedením Samuela Vlčana podporilo ošípané v roku 2021 prostredníctvom dvoch samostatných dotácií pre sektor ošípaných najvyššou sumou za ostatných 5 rokov, a to v celkovej výške až 3,5 milióna EUR.

Štátny tajomník MPRV SR Milan Kyseľ ponúkol ministrovi svoju funkciu

05-01-2022
Foto: Štátny tajomník MPRV SR Milan Kyseľ ponúkol ministrovi svoju funkciuŠtátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Milan Kyseľ ponúkol ministrovi svoju funkciu v reakcii na mediálny lynč posledných dní. Svoje rozhodnutie predkladá po dôkladnom zvážení všetkých okolností k danej situácii. Je to jeho osobné rozhodnutie, ako reakcia na bezprecedentné útoky, ktorým čelí on a jeho rodina.

Nová vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

29-12-2021
Foto: Nová vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesaMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) informuje, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola uverejnená vyhláška MPRV SR a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 537/ 2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z., s účinnosťou od 01. januára 2022.

Ministerstvo pôdohospodárstva pokračuje v otvorenej komunikácii s DG AGRI o transformácii Pôdohospodárskej platobnej agentúry

27-12-2021
Foto: Ministerstvo pôdohospodárstva pokračuje v otvorenej komunikácii s DG AGRI o transformácii Pôdohospodárskej platobnej agentúryGenerálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie (DG AGRI) zaslalo slovenskej strane v rámci širokej komunikácie ohľadom očisty Pôdohospodárskej platobnej agentúry v kontexte akreditácie a transformácie odporúčania k dosiahnutiu plného výkonu PPA v zmysle stanovených štandardov. Definuje dodatočné odporúčania v oblasti organizačnej štruktúry, ľudských zdrojov, kontroly a monitoringu žiadostí, konfliktu záujmov a digitalizácie.

Agrorezort predstavil víziu moderného pôdohospodárstva na Slovensku

23-12-2021
Foto: Agrorezort predstavil víziu moderného pôdohospodárstva na Slovensku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predstavilo Víziu spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035. Ide o prvý dokument svojho druhu, ktorý predstavuje víziu na tak dlhé obdobie. Vízia, ktorú v stredu 22. decembra schválila vláda SR, sumarizuje stav v oblastiach poľnohospodárstva a potravinovej produkcie, ktoré prierezovo zasahujú do viacerých oblastí ako je napríklad životné prostredie. Dokument tiež pomenováva kľúčové problémy v sektore, navrhuje východiská pre ďalší rozvoj, a to vrátane návrhov konkrétnych opatrení. Informuje o tom v tlačovej správe odbor komunikácie MPRV SR.

MINISTERSTVO HĽADÁ NOVÉHO ŠÉFA NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA AGROKOMPLEX

22-12-2021
Foto: MINISTERSTVO HĽADÁ NOVÉHO ŠÉFA NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA AGROKOMPLEXMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO sídliaceho v Nitre. Všetky potrebné informácie pre uchádzačov sú zverejnené na webe ministerstva.

Agrorezort zverejnil Zelenú správu o pôdohospodárstve a potravinárstve za rok 2020

17-12-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predstavilo Správu o pôdohospodárstve a potravinárstve za rok 2020 . Informuje o tom odbor komunikácie MPRV SR. Produkcia, spotreba a ceny potravín v minulom roku rástli a negatívna obchodná bilancia sa znížila o viac ako 100 miliónov eur.

Spustili sme výzvu na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur

16-12-2021
Foto: Spustili sme výzvu na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eurProstriedky z výzvy na podporu investícií pomôžu všetkým - malým, stredným aj veľkým potravinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí; mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.

Slovensko presadzuje rovnaké podmienky pre všetkých aktérov reťazca

14-12-2021
Foto: Slovensko presadzuje rovnaké podmienky pre všetkých aktérov reťazcaZačiatkom týždňa sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Milan Kyseľ. Počas vystúpenia na tomto fóre zdôraznil nevyhnutnosť transformácie potravinového dodávateľského reťazca smerom k udržateľnosti.

Neformálna konzultácia Strategického plánu SPP 2023 - 2027 s Európskou komisiou

03-12-2021
Foto: Neformálna konzultácia Strategického plánu SPP 2023 - 2027 s Európskou komisiouV súvislosti s prípravou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) pre roky 2023 – 2027 odoslalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Európskej komisii (EK) na neformálnu konzultáciu aktuálnu verziu dokumentu spolu s prílohami. MPRV SR očakáva od EK v priebehu troch týždňov pripomienky. Na finálnej podobe strategického plánu sa naďalej neustále pracuje a po schválení európskej legislatívy bude finálna verzia SP predložená vláde SR a následne EK.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood