Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Vyhlasujeme výzvu na výber odborných hodnotiteľov obsahových námetov

28-10-2022
Foto: Vyhlasujeme výzvu na výber odborných hodnotiteľov obsahových námetovVýber odborných hodnotiteľov obsahových námetov sa týka námetov predložených v rámci výzvy Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022, podopatrenie 16.1. – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva, ktorá bola zverejnená webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 3. októbra 2022.

MPRV SR pokračuje v boji proti suchu a podpore obnovy infraštruktúry závlah

27-10-2022
Foto: MPRV SR pokračuje v boji proti suchu a podpore obnovy infraštruktúry závlahAgrorezort dňa 26. 10. 2022 predložil do medzirezortného materiál „Súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku (ďalej „Súbor opatrení“). Materiál je vytvorený ako súčasť programového vyhlásenia vlády SR 2021-24, podporuje boj proti suchu, definuje priority prístupu a podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, rešpektuje novú koncepciu vodnej politiky, prispieva k adaptácii na zmenu klímy a pomáha k zlepšeniu stavu a zdraviu pôdy.

Odvolanie v RVPS SENICA

27-10-2022
Foto: Odvolanie v RVPS SENICAK dnešnému dňu (27. 10. 2022) ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ŠVPS SR) Jozef Bíreš odvolal riaditeľku Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Senici.

Spúšťame výzvy na podporu infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a podporu zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch

26-10-2022
Foto: Spúšťame výzvy na podporu infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a podporu  zlepšenia vodného hospodárstva v lesochŽiadatelia o podporu na investície do infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a o podporu na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, budú môcť podávať žiadosti od 26. októbra, keď budú výzvy zverejnené na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Z Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022 je na výzvy vyčlenených spolu 36 miliónov EUR.

Aktuálne znenie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027

26-10-2022
Foto: Aktuálne znenie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 202720. októbra 2022 bol aktualizovaný SP SPP v nadväznosti na pripomienky Európskej komisie (EK) úspešne odoslaný prostredníctvom elektronického systému SFC2021 na formálny schvaľovací proces Európskou komisiou. Vzhľadom na to, že všetky pripomienky boli vzájomne s EK odkonzultované a postupne uzatvorené, je možné predpokladať, že SP SPP bude zo strany EK schválený bez ďalších pripomienok v lehote 6-8 týždňov.

Ministri v Luxemburgu rokovali o rastúcej cene hnojív a o využití výnimočnej podpory na pomoc sektoru

19-10-2022
Foto: Ministri v Luxemburgu rokovali o rastúcej cene hnojív a o využití výnimočnej podpory na pomoc sektoruV pondelok 17. októbra sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan zúčastnil rokovania Rady ministrov AGRIFISH v Luxemburgu. Ministri počas zasadnutia diskutovali o aktuálnej situácii na poľnohospodárskom trhu, pričom sa zamerali najmä na vysoký nárast cien vstupov a dostupnosť hnojív, ktoré majú vplyv na výrobu a výrobcov vo všetkých odvetviach.

Agrorezort potrebuje zdravú a funkčnú platobnú agentúru

14-10-2022
Foto: Agrorezort potrebuje zdravú a funkčnú platobnú agentúruZávery Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) nie sú pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) žiadnym prekvapením. Práve pre podozrenia z netransparentnosti a zlyhania pri narábaní s verejnými financiami Slovenska i Európskej únie v predchádzajúcich rokoch bolo prioritou ministra Samuela Vlčana (nástup do funkcie jún 2021) obnovenie a sfunkčnenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

MPRV SR patrí medzi najtransparentnejších verejných obstarávateľov za rok 2021

14-10-2022
Foto: MPRV SR patrí medzi najtransparentnejších verejných obstarávateľov za rok 2021Vyplýva to z nezávislého hodnotenia portálu TRANSPAREX. V rámci ústredných orgánov štátnej správy dosiahlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) najlepší výsledok spomedzi všetkých rezortov.

FAO: Využívajme lesy a stromy udržateľným spôsobom

13-10-2022
Foto: FAO: Využívajme lesy a stromy udržateľným spôsobomV Ríme minulý týždeň vyvrcholilo dvadsiate šieste zasadnutie Výboru pre lesníctvo Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Výbor pravidelne poskytuje usmernenia pre činnosť FAO v oblasti agendy lesov a lesníctva, ktoré následne vyústia do pracovných aktivít tejto globálnej organizácie zameraných na podporu trvalo udržateľného využívania svetových lesov a zastavenia úbytku výmery lesov v niektorých regiónoch sveta. Zároveň so zasadnutím výboru sa uskutočnil aj v poradí ôsmy Svetový lesnícky týždeň.

Agrorezort NEBUDE v roku 2023 krátený o sumu 259 882 142 EUR

13-10-2022
Foto: Agrorezort NEBUDE v roku 2023 krátený o sumu 259 882 142 EURV denníku Nový Čas sa tento týždeň objavila nesprávna interpretácia budúcoročného rozpočtu pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Keďže podľa grafiky spomínaného periodika si agrorezort pohorší „až o 260 miliónov EUR“, dovoľujeme si ponúknuť krátke vysvetlenie:

Ovocinárov, zeleninárov, vinohradníkov a chovateľov rýb podporíme 15 miliónmi eur

13-10-2022
Foto: Ovocinárov, zeleninárov, vinohradníkov a chovateľov rýb podporíme 15 miliónmi eurMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) pripravilo pomoc v čase energetickej krízy a trvajúcej vojny na Ukrajine aj pre pestovateľov ovocia, zeleniny, vinohradníkov a chovateľov rýb. Predpokladaný termín vyplácania podpory je v prvom kvartáli 2023.

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič sa zlúči s LESY SR

11-10-2022
Foto: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič sa zlúči s LESY SRSamostatný štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič), ktorý vykonával lesnícku a poľnohospodársku činnosť od roku 1988 a neskôr aj piliarsku výrobu, sa od začiatku roka 2023 zlúči so štátnym podnikom LESY SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) chce týmto krokom zachovať pracovné miesta v regióne s nedostatkom pracovných príležitostí.

Prvé zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4+4 pod záštitou SK V4 PRES v Pezinku

07-10-2022
Foto: Prvé zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4+4 pod záštitou SK V4 PRES v PezinkuPríprava na implementáciu nového konceptu uhlíkového poľnohospodárstva, predstavená legislatíva EÚ k znižovaniu množstva používania a závislosti na pesticídoch, aktuálna situácia na poľnohospodárskych trhoch v kontexte vojnového konfliktu na Ukrajine a činnosť Iniciatívy BIOEAST, boli hlavnými témami prvej dvojdňovej konferencie ministrov poľnohospodárstva V4, vrátane Slovinska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska, ktoré sa uskutočnilo aj za účasti komisára EÚ pre poľnohospodárstvo J. Wojciechowskeho.