Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

financované z Eurofondu

Pozvánka na odborný seminár

06-07-2009
Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – systém krížového plneniaPozvánka na medzinárodnú konferenciu

19-05-2009
Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov

Pozvánka na konferenciu k svetovému dňu mlieka

13-05-2009
Konferencia o aktuálnej legislatíve a podporách v oblasti mlieka a mliečnych výrobkov

Pozvánka na informačný seminár

12-05-2009
„Cross - compliance – krížové plnenie“

Pozvánka na informačný seminár

05-05-2009
„Cross - compliance – krížové plnenie“

Pozvánka na konferenciu o ovocí

22-04-2009
Aktuálne otázky v oblasti podpory pre pestovateľov ovocia

Pozvánka na konferenciu o zelenine

22-04-2009
Aktuálne otázky v oblasti podpory pre pestovateľov zeleniny

Pozvánka na informačný seminár

01-04-2009
„Cross - compliance – krížové plnenie“

Pozvánka na vzdelávací kurz

26-03-2009
Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – krížové plnenie (cross – compliance)

Pozvánka na vzdelávací kurz

04-03-2009
Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov

Pozvánka na informačný seminár

28-01-2009
Cross - compliance – krížové plnenie

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood