Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

ďalšie vzdelávanie

OECD monitoring podpôr agrosektora, konkurencieschopnosť SR

12-10-2011
pozvánka na odborný seminár

Tradičné remeslá pre dnešok

22-09-2011
pozvánka na informačnú konferenciu

Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat

22-09-2011
pozvánka na vzdelávací kurz

Pozvánka na vzdelávací kurz

23-08-2011
Agroenvironment

Pozvánka na školenie

17-08-2011
Ochrana zvierat pri preprave
modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných

Pozvánka na školenie

17-08-2011
Ochrana zvierat pri preprave
modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov

Pozvánka na školenie

19-05-2011
Ochrana zvierat pri preprave

Pozvánka na školenie

19-04-2011
Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

Pozvánka na školenie

31-03-2011
Ochrana zvierat pri preprave

Pozvánka na odborné školenie

11-03-2011
Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa
v zmysle nariadenia vlády SR č. 275/2010 Z.z.

Pozvánka na školenie

10-03-2011
Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov

Agroenvironmet

01-12-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Fórum občanov - Označovanie potravín

19-10-2010
Príďte diskutovať s poslancami Európskeho parlamentu, odborníkmi a predstaviteľmi akademickej obce o nových pravidlách pre označovanie potravín.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood