Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

ďalšie vzdelávanie

Seminár o označovaní potravín

19-10-2010
Cieľom seminára je rozprúdiť odbornú diskusiu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom...

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v podmienkach Slovenska

23-09-2010
Pozvánka na medzinárodnú odbornú akciu "Pestovanie GMR v podmienkach Slovenska", ktorá sa uskutoční 5. 10. 2010 na pokusnom poli Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany v Borovciach.

Poľnohospodárska biomasa a energetika

30-07-2010
pozvánka na odbornú konferenciu konanú v rámci medzinárodného veľtrhu AGROKOMPLEX 2010


Energetická efektívnosť v priemysle

13-05-2010
pozvánka na seminár

Mak siaty – tradičná slovenská plodina

04-05-2010
pozvánka na odborný seminár


Levické poľovnícke dni 2010

08-04-2010
pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

Biomasa

07-04-2010
pozvánka na Slovensko-nemecký seminár

Organic Marketing Forum 2010

10-03-2010
pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora

05-03-2010
pozvánka na seminár

Pozvánka na seminár

12-02-2010
pre dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlínAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood