Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

financované z Eurofondu

Informačný deň pre potravinárov

10-03-2010
pozvánka na odbornú konferenciu

Energia verzus poľnohospodárska biomasa - možnosti a príklady

26-02-2010
pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Drevo a jeho možnosti

26-02-2010
pozvánka na odborný seminár

Minister Vladimír Chovan 4. 3. v Nitre na konferencii o podnikaní

26-02-2010
Podnikanie v poľnohospodárstve - pozvánka na odbornú konferenciu


Životné podmienky zvierat

25-02-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

25-02-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Špeciálna starostlivosť o zvieratá

25-02-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Adaptácia „WEB PÔDNEHO PORTÁLU VÚPOP“ a kompklexné poskytovanie geografických priestorových informácií a vzdelávania v rámci krížového plnenie a PRV

15-02-2010
pozvánka na seminár/školenie pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva zameraný na vzdelávanie v problematike využívania údajov, ktoré možno získať prostredníctvom pôdneho portálu VÚPOP všeobecne, ako aj s dôrazom na Krížové plnenie a Program rozvoja vidieka.

Informačno-odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013

05-02-2010
Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre si Vás dovoľuje pozvať na informačno - odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín

21-01-2010
pozvánka na odborný kurz

Špeciálna starostlivosť o zvieratá

12-01-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

12-01-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood