Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

financované z Eurofondu


Životné podmienky zvierat

12-01-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

16-11-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Pozvánka na vzdelávací kurz

05-11-2009
AGROENVIRONMENT

Životné podmienky zvierat

23-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Špeciálna starostlivosť o zvieratá

23-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

21-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR

20-10-2009
pozvánka na odborný seminár

Pozvánka na vzdelávací kurz

16-09-2009
Agroenvironment


Pozvánka na vzdelávací kurz

19-08-2009
Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov

Pozvánka na vzdelávací kurz

17-08-2009
Agroenvironment

Pracovný seminár s tematikou krížového plnenia za účasti zahraničných expertov

11-08-2009
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Vás pozýva na „Pracovný seminár s tematikou krížového plnenia za účasti zahraničných expertov“...