Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

financované z Eurofondu


Životné podmienky zvierat

12-01-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

16-11-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Pozvánka na vzdelávací kurz

05-11-2009
AGROENVIRONMENT

Životné podmienky zvierat

23-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Špeciálna starostlivosť o zvieratá

23-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

21-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR

20-10-2009
pozvánka na odborný seminár

Pozvánka na vzdelávací kurz

16-09-2009
Agroenvironment


Pozvánka na vzdelávací kurz

19-08-2009
Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov

Pozvánka na vzdelávací kurz

17-08-2009
Agroenvironment

Pracovný seminár s tematikou krížového plnenia za účasti zahraničných expertov

11-08-2009
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Vás pozýva na „Pracovný seminár s tematikou krížového plnenia za účasti zahraničných expertov“...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood