Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Kaštieľ vo Svätom Antone prechádza najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku


Agrorezort pomôže poľnohospodárom s platbou poistného


Cezhraničná spolupráca naprieč slovensko-ukrajinskou hranicou pokračuje


Matečná: Sebestačnosť v produkcii vajec je strategickým záujmom štátu a SNS


Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 17.01.2020


Matečná: Slovenské potraviny začínajú získavať zahraničných spotrebiteľov


Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat


Spustili sme projekt zameraný na kvalitné stravovanie


Slovenským pekárom otvárajú nové odbytové cesty rekreačné poukazy


Lesy musíme prispôsobiť klimatickým zmenám


Druhý prípad vtáčej chrípky na Slovensku


Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia odhalila porušenia zákona v 38 percentách kontrol


Nedostatočný welfare králikov v klietkových chovoch