Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Kalkulačka na výpočet pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

29-11-2022

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ako  rezortná organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravila informatívnu kalkulačku na výpočet výšky pomoci určenej subjektom poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.

Orientačnú výšku pomoci poskytnutej v rámci Schémy štátnej pomoci si žiadateľ vypočíta zadaním základných vstupných údajov do kalkulačky.  Presný výpočet bude závisieť od osobitného procesu, ktorý začína podaním žiadosti o pomoc a končí podpísaním zmluvy o poskytnutí pomoci a môže sa líšiť od sumy vypočítanej pomocou kalkulačky.

Výzva bude vyhlásená v prvej dekáde decembra 2022.

Kalkulačku a zoznam vyžadovaných príloh, ktoré budú súčasťou žiadosti nájdete na: www.nppc.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood