Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Katalóg projektov hodnotenia rizika EU RAA

13-02-2017

Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o katalógu projektov „EU-RAA“ (EU Risk Assessment Agenda). V katalógu sa nachádzajú projekty riešené v jednotlivých ČŠ, resp. ktoré sa v jednotlivých ČŠ plánujú riešiť. Prostredníctvom katalógu sa môžu ostatné ČŠ zapojiť do projektov. V prípade, že Vás niektorý z projektov zaujal a Vaše pracovisko by sa do projektu chcelo zapojiť, dovoľujem si Vás touto cestou poprosiť, aby ste nám túto skutočnosť dali na vedomie najneskôr do 17.2.2017 na adresu efsa.focalpoint@land.gov.sk . My o tejto skutočnosti budeme notifikovať úrad EFSA, ako aj KB v príslušnom ČŠ.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že z katalógu vyberie úrad EFSA 10 projektov, ktoré bude prostredníctvom grantov spolufinancovať. Na grantoch sa však môžu podieľať iba org. nominované podľa čl.36.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)