Facebook Statistics
Značka Kvality

700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Pavel Toma, Ing.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-530

Silvia Sármányová
sekretariát
Telefón: 59266-522

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-518

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-523

740 Oddelenie poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-526

760 Oddelenie spracovania dreva

Pavol Harmaniak, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-525

770 Oddelenie správnych konaní a opravných prostriedkov

Jozef Fekete, Ing. PhD.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-529


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood