Facebook Statistics
Značka Kvality

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Dušan Gábor, PaedDr.PhD.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-540

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-541

6111 Oddelenie projektových podpôr

Ingrid Kociánová, Mgr.
vedúca oddelenia
Telefón: 58317-192, 59266-513

6112 Oddelenie koordinácie programov

Denisa Lániková, Mgr. PhD.
pov. vykonávaním funkcie vedúcej
Telefón: 59266-319

620 Odbor neprojektových podpôr

Rudolf Trebatický, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-434

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

Hedviga Porubská, Mgr.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-216

670 Odbor Programu Rybné hospodárstvo

Igor Rašla, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-278

Iveta Navrátilová
sekretárka
Telefón: 59266-279

671 Oddelenie metodiky a riadenia Programu Rybné hospodárstvo

Vladimír Mitrik, PhDr. Ing. PhD.
pov. vyk. funkcie vedúceho oddelenia
Telefón: 59266-399

672 Oddelenie posudzovania a implementácie projektov Programu Rybné hospodárstvo

Vladimíra Nemergutová, Ing.
poverená vyk. funkcie vedúcej oddelenia
Telefón: 59266-274


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood