Facebook Statistics

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Katarína Mihaľová, Mgr.
generálna riaditeľka
Telefón: 59266-540

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-541

Lýdia Frešová, Mgr.
Telefón: 329

610 Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka

Karin Radecká, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-500, 539

613 Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Jana Juhászová, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-586

Dagmar Bezáková, Mgr.
Telefón: 59266-507

Dávid Čisovský, Ing.
Telefón: 59266-519

Patrik Dančo, Ing.
Telefón: 59266-585

František Kirschner, Ing.
Telefón: 59266-504

Milan Sejna, JUDr.
Telefón: 59266-441

Andrea Tvrdá, Ing.
Telefón: 59266-508

Ladislav Varga, Mgr.
Telefón: 59266-517

Ján Végh, JUDr.
Telefón: 59266-501

614 Oddelenie CLLD

Ingrid Kociánová, Mgr.
vedúca oddelenia
Telefón: 58317-192, 59266-513

Viliam Bružeňák, Ing.
Telefón: 59266-589

Michal Málnási, Ing.
Telefón: 59266-538

620 Odbor neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Rudolf Trebatický, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-434

Štefan Bruchter, Ing.
Telefón: 59266-444

Zuzana Gergeľová, Ing.
Telefón: 59266-432

Ján Haluška, Ing.
Telefón: 59266-430

Ondrej Söke, Ing.
Telefón: 59266-431

630 Odbor Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo

Ľuboš Dudáš, Mgr.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-283

631 Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo

Lenka Fialová, Ing.
Telefón: 59266-399

Júlia Lažová, Mgr.
Telefón: 59266-289

632 Oddelenie posudzovania projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo

Ľuboš Dudáš, Mgr.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-283

Ľuboš Bobák, Mgr.
Telefón: 59266-282

Vladimíra Hnatová, Ing.
Telefón: 59266-274

633 Oddelenie implementácie projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo

Karol Gulčík, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-299

Ivan Balko, Ing.
Telefón: 59266-264

Zuzana Fábriová, Ing.
Telefón: 59266-263

Silvia Kazíková, Mgr.
Telefón: 59266-262

Michal Opálka, Mgr.
Telefón: 59266-475

Veronika Vrablanská, Mgr.
Telefón: 59266-261

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

Iveta Kováčová
sekretárka riaditeľa odboru
Telefón: 59266-235

Adriana Blašková, Ing.
Telefón: 269

František Círia, Mgr.
Telefón: 59266-337

Marek Krošlák, Ing.
Telefón: 59266-203

Soňa Lukáčová, JUDr.
Telefón: 59266-294

Marek Milec, Mgr.
Telefón: 59266-304

Miloš Turiak, Mgr.
Telefón: 59266-335

Milan Vavrinský, Mgr.
Telefón: 59266-202


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood