Facebook Statistics

Krajiny Karpatského dohovoru sa dohodli na tzv. Karpatskom štandarde

30-05-2011

Bratislava 27. mája (TASR) - Krajiny Karpatského dohovoru sa dohodli na tzv. Karpatskom štandarde ako marketingovej značke. Na Slovensku by nemalo v tejto súvislosti dominovať lyžovanie ako v Alpách, ale skôr agroturizmus a ľahšia forma turistiky.

Za jeden z dôležitých výsledkov 3. zasadnutia zmluvných strán Karpatského dohovoru COP3 na vysokej úrovni v Bratislave to považuje minister životného prostredia József Nagy (Most?Híd). Platia medzinárodné dohovory a treba, aby sa čím skôr v rámci tvorby štandardu zjednotili prístupy účastníckych štátov, medzi ktorými sú nečlenské krajiny Európskej únie, povedal Nagy pre TASR.

Slovensko dnes prebralo predsedníctvo tohto medzinárodného dohovoru do roku 2014. Garantom je Ministerstvo životného prostredia SR.

"Dôležité je tiež udržiavať dobrú lesnícku a poľnohospodársku prax v karpatských krajinách," uviedol ďalej minister životného prostredia. Zároveň ocenil, že SR vnieslo do dohovoru medzirezortnú spoluprácu. Minister dopravy Ján Figeľ (KDH) podpísal Protokol o trvale udržateľnom cestovnom ruchu a minister pôdohospodárstva Zsolt Simon (Most?Híd) Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesa.

Figeľ zdôraznil, že práve spojenie cestovného ruchu a udržateľného rozvoja v Karpatskom regióne je naším vlastným národno?štátnym záujmom. "Prijatý protokol umožní zúčastneným krajinám, prípadne ďalším, aby realizovali v súčinnosti viacero dôležitých zámerov v oblasti turizmu. Ide o harmonizáciu politík," vysvetlil. Do procesu sa môžu zapojiť miestne a regionálne samosprávy.

Vedúci Dočasného sekretariátu pre Karpatský dohovor vo Viedni Harald Egerer konštatoval, že účasť troch ministrov slovenskej vlády potvrdzuje dôležitosť, akú dáva Bratislava konferencii a dohovoru. Podotkol, že Karpatský dohovor bude mať vplyv aj na Dunajskú stratégiu Európskej únie, ktorá zahŕňa krajiny v povodí rieky Dunaja. Minister Nagy médiá informoval, že sa Slovensko popri Ukrajine a Rumunsku uchádza o sídlo Trvalého sekretariátu pre Karpatský dohovor a táto otázka bude vyriešená počas slovenského predsedníctva.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood