Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Martin Illáš, Mgr.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Miestnosť: 467/B,4.p.
Telefón: 59266-365

Martina Rebrová
sekretárka gen. riaditeľa
Miestnosť: 467/b.B,4.p.
Telefón: 52921-239, 59266-366
Fax: 59266-367

Margaréta Gulášová, Mgr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-403

410 Odbor legislatívy

Michal Pidanič, JUDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 415/C, 4.p.
Telefón: 59266-413

Barbora Adamcová, Mgr.
Miestnosť: 419, 4.p.
Telefón: 59266-409

Tímea Benová, Mgr.
Miestnosť: 416/C,4.p.
Telefón: 59266-414

Jana Ivankovičová, JUDr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-482

Barbora Kozlíková, Mgr.
Miestnosť: 420/C,4.p.
Telefón: 59266-318

Roman Nemec, Mgr.
Miestnosť: 424/C,4.p.
Telefón: 59266-407

Barbora Zachardová, Ing. Mgr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-346

420 Odbor právny

Eva Mikóczyová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 402/b.C, 4.p.
Telefón: 59266-425

Jana Ježíková, JUDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 401/C, 4.p.
Telefón: 59266-426

Laura Bednáriková, JUDr.
Miestnosť: 405/C, 4.p.
Telefón: 59266-417

Tomáš Buzinger, JUDr.
Miestnosť: 421/C,4.p.
Telefón: 59266-408

Zuzana Dudová, JUDr.
Miestnosť: 414/C,4.p.
Telefón: 59266-415

Katarína Ďurovcová, Ing.
Miestnosť: 404/C,4.p.
Telefón: 59266-423

Juraj Falťan, Mgr.
Miestnosť: 544/B,5.p.
Telefón: 59266-317

Martina Hátašová, Mgr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-406

Silvia Michalíková, Mgr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-491

Júlia Mitrová, JUDr.
Miestnosť: 544A/B,5.p.
Telefón: 59266-439

Anna Novotná
Miestnosť: 403/b.C,4.p.
Telefón: 59266-192

Kristína Tomová, JUDr.
Miestnosť: 544A/B,5.p.
Telefón: 59266-594

Alexandra Vajnorská, JUDr.
Miestnosť: 403/C,4.p.
Telefón: 59266-424