Facebook Statistics

400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Martin Illáš, Mgr.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-404

Martina Rebrová
sekretárka
Telefón: 52921-239, 59266-366
Fax: 59266-367

Juraj Falťan, Mgr.
Telefón: 59266-317

Margaréta Gulášová, Mgr.
Telefón: 59266-403

410 Odbor legislatívy

Michal Pidanič, JUDr.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-413

Barbora Adamcová, Ing. Mgr.
Telefón: 59266-405

Tímea Benová, Mgr.
Telefón: 59266-414

Oľga Bosáková, Mgr.
Telefón: 59266-406

Barbora Kozlíková, Mgr.
Telefón: 59266-318

Roman Nemec, Mgr.
Telefón: 59266-407

Pavol Ňuňuk, JUDr.
Telefón: 59266-409

Barbora Zachardová, Ing. Mgr.
Telefón: 59266-346

420 Odbor právny

Zuzana Obertová, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-426

Laura Bednariková, JUDr.
Telefón: 59266-417

Slavomír Brezina, Mgr.
Telefón: 59266-448

Zuzana Dudová, JUDr.
Telefón: 59266-415

Katarína Ďurovcová, Ing.
Telefón: 59266-423

Martina Olekšáková
Telefón: 59266-425

Veronika Šugárová, JUDr.
Telefón: 59266-465

Anna Šurinová, Mgr.
Telefón: 59266-429

Richard Tartaľ, Mgr.
Telefón: 59266-422

Alexandra Vajnorská, JUDr.
Telefón: 59266-424


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood