Facebook Statistics

Texty všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nie sú právne záväzné a majú len informatívny charakter. Právne záväzné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov sú uverejnené v Zbierke zákonov.