Facebook Statistics

Minister Simon: Máme trestať domácich producentov bryndze?

20-04-2011

Na dnešnej tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon reagoval na vyhlásenia niektorých producentov bryndze na Slovensku.

Viacerí slovenskí výrobcovia v poslednom období deklarovali potrebu ochrany slova „bryndza“, no faktom ostáva, že bryndzu nepoznáme len na Slovensku, ale je typická aj pre ďalšie európske krajiny, napríklad Česko, Poľsko a  Rumunsko. Požiadavka zaregistrovať  produkt „bryndza“ výhradne pre Slovenskú republiku je v rámci Európskej únie nerealizovateľná.

V roku 2004 iniciovalo vtedajšie Ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením ministra Simona potrebu ochrany tzv. „Slovenskej bryndze“, ktorá má obsah ovčej hrudky minimálne 50 percent.  Od roku 2008 je „Slovenská bryndza“ chráneným zemepisným označením, zaregistrovaným v Bruseli výhradne pre Slovenskú republiku. Na porovnanie, Poľsko má zaregistrovanú tzv. „Podhalanskú bryndzu“, ktorá má povinne obsahovať minimálne 60 percent ovčej hrudky.

Minister Simon zároveň informoval médiá o pozvánke pre všetkých 42 výrobcov bryndze na Slovensku a následnom stretnutí na pôde ministerstva, ktoré sa uskutočnilo začiatkom apríla 2011.  Prioritnou témou stretnutia bolo prijať také opatrenie, ktoré bude v prospech slovenského bryndziarstva, a ktoré by zároveň chránilo výrobu tradičnej slovenskej bryndze. Pripomenul, že väčšina zúčastnených sa v hlasovaní zhodla, že je potrebné označovať bryndzu s minimálne 50-percentným obsahom ovčej hrudky ako Slovenskú bryndzu a pri tzv. nepravej bryndzi zaviesť povinnosť označovania obsahu ovčej hrudky. Podmienky boli teda stanovené jasne a minister nechápe názorový obrat niektorých výrobcov. Minister upozornil na fakt, že na naše územie môže v rámci voľného trhu bryndzu importovať ktokoľvek a platnosť Potravinového kódexu je obmedzená len na územie Slovenska. Pokiaľ sa v zahraničí vyprodukuje bryndza, ktorá obsahuje 1 percento ovčej hrudky, výrobca ju môže importovať na Slovensko a nie je žiadnym spôsobom viazaný slovenským Potravinovým kódexom. „Ale tí, ktorí vyrábajú podľa slovenského Potravinového kódexu, môžu byť postihnuteľní. Máme teda trestať našich vlastných producentov? Keď sme si odobrali kontrolné vzorky v obchodných reťazcoch, v mnohých prípadoch sme zistili, že naši výrobcovia nedodržiavajú minimálne 50-percentný podiel ovčej hrudky.“

Podľa ministra je smerovanie ministerstva k ochrane tradičnej Slovenskej bryndze nastavené správne, no dodal, že postup rezortu a výrobcov bryndze na Slovensku musí byť jednotný. Zároveň vyzval slovenských bryndziarov, aby produkovali výhradne Slovenskú bryndzu.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood