Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky začína verejné ex post konzultácie

23-11-2022

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je gestorom reformy ex post hodnotenia regulácií, do ktorej sú zapojené všetky ministerstvá. Cieľom ex post hodnotenia je posúdiť, ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký prínos a náklady predstavujú pre podnikateľskú sféru.

Podnikatelia a ich zastupiteľské organizácie môžu teraz prostredníctvom verejných ex post konzultácií vyjadriť svoje skúsenosti s konkrétnymi reguláciami v praxi.

Rezort pôdohospodárstva začína dnešným dňom, t.j. 23. novembra 2022 verejné ex post konzultácie v súvislosti s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín v znení vyhlášky č. 81/2018 Z. z., ktoré budú trvať do 23. decembra 2022.

Spôsob zapojenia podnikateľských subjektov do ex post konzultácií je kontaktovanie zodpovednej osoby uvedenej v oznámení o začatí verejných ex post konzultácií ku konkrétnej regulácii.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood