Facebook Statistics

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Ministri Mičovský, Naď a Mikulec bojujú spoločne proti AMO

28-10-2020

Vláda SR schválila na svojom 47. rokovaní návrh uznesenia na spoluprácu Policajného zboru a príslušníkov ozbrojených síl SR s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti a na použitie ozbrojených síl SR pri zabránení šíreniu afrického moru ošípaných (AMO).

Pred dvoma týždňami informoval minister Ján Mičovský spolu s prof. Jozefom Bírešom, ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) a Martinom Nevolným, generálnym riaditeľom Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR o prasacej amnestii. Chovatelia ošípaných mali dva týždne na to, aby bezplatne zaregistrovali svoje domáce chovy ošípaných.

Do dnešného dňa eviduje ŠVPS za mesiac október 770 žiadostí o registráciu. Len v mesiaci september to bolo 201 a v auguste 192 žiadostí.

Na základe požiadaviek ministra Jána Mičovského vláda dnes schválila vyčlenenie 2 veterinárnych lekárov, príslušníkov Policajného zboru a do 15 veterinárnych lekárov príslušníkov Ozbrojených síl SR na účel kontroly domácich chovov ošípaných na Slovensku. Tiež vláda uložila ministrovi obrany a vnútra úlohu spolupracovať pri zabránení šíreniu AMO.

Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá choroba sviňovitých, ktorá je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných. Na území SR bolo k 26. októbru 2020 potvrdených 315 pozitívnych prípadov, z toho 32 v domácich chovoch. Pozitívne prípady evidujeme v okrese Trebišov, Michalovce, Košice – mesto, Košice – okolie, Rožňava, Rimavská Sobota a v okrese Vranov nad Topľou.