Facebook Statistics

Najlepší poľnohospodárski manažéri preberali ceny

13-10-2011

Víťazom aj 16. ročníka TOP AGRO sa stalo PD Pokrok v Ostrove

Rimavská Sobota (13. októbra 2011) – Dom kultúry v Rimavskej Sobote privíta dnes najlepších slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Na slávnostnom večere prevezmú ceny víťazi dvoch súťaží – 16. ročníka TOP AGRO Slovensko a 11. ročníka Najkrajší chotár na Slovensku.

Sto najlepších firiem agrorezortu v súťaži TOP AGRO pravidelne vyhodnocuje Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva na základe tzv. ekonomickej bonity. Tá špecifikuje výsledný integrovaný ukazovateľ na základe rentabilitu celkového kapitálu, nákladovosti tržieb a produktivity práce z pridanej hodnoty.

Hlavnú cenu absolútneho víťaza a Cenu ministra pôdohospodástva a rozvoja vidieka si za výsledky v roku 2010 odnáša Poľnohospodárske družstvo (PD) Pokrok v Ostrove pri Piešťanoch na čele s predsedom Ing. Jurajom Schuchmannom. Získalo ju druhý krát po sebe a stalo prvý krát v 16-ročnej histórii TOP AGRO, že poľnohospodárska firma obhájila absolútne prvenstvo. Tento podnik dosahuje stabilné hospodárske výsledky, najmä špičkovú úroveň pestovania a spracovania osivovej kukurice.

PD Ostrov sa umiestnilo na prvom mieste aj vo svojej kategórii – medzi družstvami hospodáriacimi v produkčných oblastiach. Najviac bodov spomedzi družstiev hospodáriacich v znevýhodnených oblastiach získalo Roľnícke družstvo v Petrovej Vsi. Víťazom medzi obchodnými spoločnosťami hospodáriacimi v produkčných oblastiach je spoločnosť SEMA HŠ Sládkovičovo a firme AGR Lenartovce patrí prvenstvo medzi obchodnými spoločnosťami hospodáriacimi v znevýhodnených oblastiach. Medzi súkromne hospodáriacimi roľníkomi sa najlepšie darilo Zdenkovi Černayovi zo Senca. Spomedzi podnikov služieb získala najviac bodov spoločnosť ORAGRO, Oravské Veselé.
Na slávnostnom večere udeľovali organizátori – Klub poľnohospodárskych novinárov, aj ďalšie ocenenia. V súťaži Najkrajší chotár roka 2011 si cenu víťaza od Agentúry pre rozvoj vidieka odniesla tiež spoločnosť SEMA HŠ Sládkovičovo .

Okrem toho boli udelené aj špeciálne ceny. Cenu UniCredit Bank získalo PD Ostrov. Skokanom roka za najlepšie medziročné výsledky získalo PD Kalná nad Hronom, ktoré sa v rebríčku Top 100 posunulo v provnaní s predchádzajúcim ročníkom o 74 miest a v celkovom poradí skončilo na 2. mieste. Za podnikateľský čin roka bola ocenená spoločnosť PORS Oslany za zavádzanie progresívnych technológii, konkrétne dojacích automatov. Získala tak Cenu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Mladým farmárom roka sa stal riaditeľ spoločnosti AGRORIS Rimavská Sobota – 28-ročný Ladislav Sedmák ml. a farmárkou roka Anna Beníková, súkromne hospodáriaca roľníčka z Papradna. Otec a syn Ivan a Marián Gombárovci z Dvorov nad Žitavou získali za odovzdávanie skúseností z generácie na generáciu ocenenie Otcova roľa.

V súťaži Najkrajší chotár na Slovensku, ktorej garantom je Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre zvíťazila spoločnosť SENA HŠ Sládkovičovo.

Ocenená bola aj jedna zo spoluorganizátorov podujatia. Cenu Slovenského syndikátu novinárov získala dlhoročná poľnohospodárska novinárka a editorka ročenky Top Agro Lora-Nedelčeva-Dobrucká.

Organizátorom súťaže najlepších manažmentov TOP AGRO aj súťaže o Najkrajší chotár na Slovensku je Klub poľnohospodárskych novinárov pri Slovenskom syndikáte novinárov, spoluorganizátorom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Slovenska poľnohospodárska a potravinárska komora.

Informovala: Soňa Ludvighová, podpredsedníčka Klubu poľnohospodárskych novinárov, kontakt 0911 633 944


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood