Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Napriek záchrane PPA riziko vysokej pokuty za minulosť pretrváva

13-02-2023

Nadnárodná spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PwC)  správou v piatok 10. 2. 2023 potvrdila, že procesy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) sú nastavené správne. Po nadobudnutí trvalej akreditácie v roku 2021 tak bola úspešne zavŕšená transformácia PPA na dôveryhodnú inštitúciu. Problémom však je, že Európska komisia naďalej zadržiava 25% platieb z končiaceho sa programového obdobia za podvody s dotáciami z čias kauzy Dobytkár, a tak platby dorovnáva rezort zo štátneho rozpočtu. V roku 2023 by mohlo ísť až o 100 miliónov EUR.

Rezort pôdohospodárstva očakával, že rokovania o znížení korekcií budú uzavreté do konca minulého roka, pretože všetky audity a výsledky kontrol potvrdzujú, že v agentúre už neexistuje priestor pre podvody a korupciu.

,,To, že Európska komisia stále neznížila 25 %-nú korekciu na platby znamená, že po skúsenostiach z rokov 2016 – 2020, keď ju vtedajšie vedenie rezortu a krajiny dokázalo upokojiť, že v PPA je všetko v poriadku, dokazuje jej mimoriadnu opatrnosť a pretrvávajúcu nedôveru voči Slovensku. Celej veci so znížením korekcií výrazne škodia informácie a záujmy skupiny farmárov, medzi ktorými sú aj obvinení zo subvenčných podvodov s eurodotáciami. Tejto skupine išlo a stále ide o zrušenie PPA, tak, aby sa podvody ďalej neriešili,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan.

Súčasné vedenie intenzívne napráva pochybenia z minulosti a zlepšuje obraz Slovenska v Bruseli. Akékoľvek spochybňovanie nepodloženými informáciami škodí Slovensku a slovenským poľnohospodárom.

,,Agentúra plní všetky úlohy v záujme poľnohospodárov, ako je napríklad aktuálne vyplácanie priamych podpôr, kde sme už na sume 350 miliónov EUR. Neexistuje dôvod na jej spochybňovanie, pretože viaceré auditné a kontrolné autority potvrdili, že PPA funguje správne“ uzavrel generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood