Facebook Statistics

Návšteva eurokomisára Dalliho na ministerstve

06-04-2011

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon prijal dnes na pôde ministerstva eurokomisára pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Johna Dalliho.
Témami zdvorilostnej návštevy boli výsledky misií FVO (Potravinový a veterinárny úrad), Geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a návrh na ich pestovanie, monitoring choroby šialených kráv (BSE) a klasický mor ošípaných.

Na úvod návštevy eurokomisár Dalli vyjadril uspokojenie nad aktivitami Slovenskej republiky a osobitne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na poli bezpečnosti potravín. Podľa jeho slov má Slovensko vysokú citlivosť na bezpečnosť a kvalitu potravín. Podotkol, že v rámci spolupráce Komisie s  European Food Safety Authority (EFSA), ktorá má pod patronátom dohľad nad bezpečnosťou potravín v Európskej únii, je potrebné riadiť sa vedeckými názormi a zároveň klásť dôraz na informovanosť a vzdelanosť.

Partneri sa dotkli aj citlivej témy pestovania a kultivácie GMO. Podľa návrhu komisára Dalliho, každá členská krajina by  pri rozhodovaní o pestovaní GMO na svojom území mala mať vlastnú kompetenciu. Minister Simon sa s týmto postojom EK  celkom nestotožňuje, podľa jeho názoru EÚ by mala k tejto otázke pristupovať jednotne. Podľa neho treba riešiť  nielen pestovanie modifikovaných plodín, ale aj dovoz osív a ich uvádzanie na trh. Ako zdôraznil minister, je tento proces ťažké kontrolovať kvôli tomu, že je možné osivá  doviesť, ale nemožno ich zasiať. Podľa komisára cieľom EÚ je zavedenie jednotných pravidiel, platných pre všetky členské štáty. „Pre Slovensko sú dôležité predovšetkým práva spotrebiteľa na informácie o potravinách, ktoré konzumuje,“ prízvukoval minister Simon.

Komisár Dalli uznal, že v oblasti monitoringu ochorení BSE alebo mor ošípaných, dosiahlo Slovensko za posledné roky významné pokroky, no v minulosti absentoval schválený plán eradikácie, čiže ničenia choroboplodných organizmov. Komisár Dalli preto požiadal slovenských veterinárov o užšiu spoluprácu. Minister svojho partnera informoval o schválení spomínaného eradikačného programu. Je presvedčený, že všetky nedostatky sa odstránili a jedným dychom prisľúbil aj zlepšenie komunikácie medzi ministerstvom a Komisiou.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood